logowaniepolski English Русский German Czech French Italian    
   
 
 
+48 536 331 681
+48 
535 352 203
 
facebook instagram pinterest instagram
Bestsellery
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
sale
showroom
meble oświetlenie akcesoria
MEBLE STALOWE MEBLE LUSTRZANE Eichholtz
REGULAMIN sklepu internetowego: www. primavera-home.com


I. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.primavera-home.com, zwany dalej e-sklepem , umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu
 2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-sklepie primavera-home jest  PRIMAVERA HOME
  z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Brzeska 170 a (zwany dalej: Sprzedawcą),
  NIP: 5372540534; REGON: 361233925.
 3. Kupujący może składać reklamację na adres PRIMAVERA HOME ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska, zwrot towaru winien nastąpić na adres : PRIMAVERA HOME ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska.
 4. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie  towary w określonych cennikiem cenach
  i wg poniższych zasad.
 5. Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze e-sklepu oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.
 6. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów
   i w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

II. Zawarcie umowy (dokonywanie zakupów)


 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.
 4. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub  teleadresowych) odstąpić od realizacji zamówienia. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Kupującego i na koszt Sprzedawcy na rachunek, z którego dokonany został przelew.
 5. W celu dokonania zamówienia Kupujący  może złożyć zamówienie albo dokonać jednorazowej rejestracji użytkownika e-sklepu . Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami)".
 6. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
 7. Sprzedawca, w związku ze złożonym zamówieniem może kontaktować się z Kupującym,
   w szczególności  w celu dokonania weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych lub korespondencji email z Kupującym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia. Kontakt odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.
 
III. Cena i warunki zapłaty
 
 1. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.
 2. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu  oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie cennikiem.
 3. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłata, karty płatniczej, ePrzelewu albo za pobraniem.
 4. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane.
 5. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: 83 2490 0005 0000 4500 5160 1429  - prowadzony przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Łopuszańska 38d, 02-232
 6. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN (koszty dostawy określa rozdział V regulaminu).
 7. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup.
 8. Faktura VAT wystawiana jest dla firmy oraz osoby prywatnej na życzenie Kupującego.
 1. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego, złożonych w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem lub kartą).
 
IV. Warunki realizacji oraz dostawy zamówienia
 
 1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem, kartą płatniczą lub w systemie e-płatności Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie, w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
 2. Kupujący nie ma możliwości modyfikacji parametrów zamówienia po jego uprzedniej akceptacji.
 3. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską bądź inną firmę przewozową wskazaną przez Sprzedawcę. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności.
 4. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 35 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku czasowej lub trwałej niedostępności towaru Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Kupującego zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. Po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia na poszczególne produkty.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji bądź w transporcie wynikające z przyczyn losowych, niezależnych od niego.
 6. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia –  miejsce spełnienia świadczenia.
 7. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Kupującego transportem firmy przewozowej lub przesyłką kurierską.
 8. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku
  w godzinach odpowiednich dla działania poszczególnej firmy kurierskiej. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Kupującym drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru przez kuriera na godzinę określoną przez Kupującego w zamówieniu.
 9. Wszystkie przesyłki kurier bądź inny przewoźnik jest zobowiązany wyładować z samochodu. W cenę transportu nie jest wliczona usługa wniesienia mebla.   
 10. W przypadku braku możliwości odbioru przesyłki w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może naliczyć dodatkowe koszty związane z powtórną wysyłką bądź magazynowaniem zamówionego produktu.
 11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie  nosi śladów uszkodzenia powstałych w wyniku transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
  Spisany protokół szkody jest podstawą do dalszej drogi reklamacyjnej.
   
V. Koszt dostawy
 
 1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.
 2. Określenie indywidualnego kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki, a także odległości miejsca dostawy i sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.
 4. Koszt dostawy stanowi osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura albo paragon) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowił część całkowitej wartości zamówienia.
 5. Koszt dostawy poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-sklepu.

  VI. Reklamacje
 
 1. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
 2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Kolor drewna naturalnego w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia produktu.Dodatkowo Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic strukturalnych i kolorystycznych materiałów pochodzących z różnych belek oraz różnic między oferowanym próbnikiem tkanin a tkaniną pozyskaną w produkcji. Są to różnice wynikające z naturalnego procesu barwienia tkanin i są niezależne od Sprzedającego.
 4. W przypadku domawiania przez Kupującego mebla tapicerowanego tkaniną w takim samym kolorze jak zakupione już meble może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, co nie stanowi podstawy do reklamacji produktu.
 5. Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony e-sklepu. Wypełnia jego wszystkie pola, a następnie odsyła zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć także reklamację w formie pisemnej lub e-mail.
 6. W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
  Adres wysyłki:  PRIMAVERA HOME ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska.
 7. Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego.
 8. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata.
 9. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Wymiary produktów podane w e-sklepie mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%,
  co wynika z procesów technologicznych. Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają:

1) w terminie określonym kartą gwarancyjną w przypadku, gdy taka karta została dostarczona wraz z towarem - informacje o czasie trwania gwarancji oraz link do dokumentu lub do podstrony, na której znajdują się informacje odnośnie treści gwarancji zamieszczonej w karcie produktu na stronie sklepu. 
2) w przypadku rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy
3) uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.


 1. W przypadku, gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy Konsumentowi albo wskazanemu przez Konsumenta przewoźnikowi.
 2. Sprzedawca dostarcza rzeczy bez wad.

VII. Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
 
 1. W przypadku, gdy Kupujący chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu  w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki:  PRIMAVERA HOME. ul. Brzeska 170a,
  1-500 Biała Podlaska.
 3. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Kupujący może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14  (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (nie dotyczy to produktów określonych w pkt. 5)
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu
  w przypadku zamówienia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt.. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia na towar nieprefabrykowany przez Kupującego w terminie do 2 dni, licząc od dnia wpłaty zaliczki, podlega ona całkowitemu zwrotowi. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego po upływie 2 dni, licząc od dnia wpłaty zaliczki, nie podlega ona zwrotowi.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez e-sklep  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
   i funkcjonowania rzeczy. 
 9. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu dni) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. (W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata).
 11. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 12. Sprzedawca nie zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 13. Kupujący może zwrócić rzecz za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, której adresy Kupujący znajdzie tutaj, opłatę za przesyłkę w takim przypadku pokrywa Kupujący.
   Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
 14. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki:  PRIMAVERA HOME. ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska.
 15. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

VIII. Poufność danych osobowych
 
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach
  e-sklepu.  
 
IX.  Prawo własności intelektualnej
 
 1. Cała zawartość stron internetowych e-sklepu  (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 2. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej
  i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.
 
 
X. Postanowienia końcowe
 
 1. Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
  i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu 
  w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych
   i potwierdzonych.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny,
  a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
 4. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym.
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w pkt 7, ust. 5.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( PRIMAVERA HOME ul. Brzeska 170a, 21-500 Biała Podlaska, Tel. +4883 343 38 13 ; +48 790 215  051 info@primavera-home.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca nie zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 
1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 
2) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Nowości
NOWA KOLEKCJA MOZAIKI SZKLANEJ 2015
NOWA KOLEKCJA MOZAIKI 2015 JUŻ W SPRZEDAŻY.  W ofercie: mozaika do łazienki i kuchni, mozaiki basenowe, mozaika podłogowa. W nowej ofercie mozaika z brokatem, biała, czarna, czerwona, fioletowa, złota. Mozaika diamentowa 3D. Melanże mozaiki w super niskiej cenie. Zapraszamy do zakupu. ...
2014-12-08 11:51:35


O nas
MOZAIKA PRIMAVERA już od 9 lat charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i kreatywnością w tworzeniu mozaiki. Nasza oferta charakteryzuje się najlepszym włoskim dizajnem, który uświetni każdąkuchnie, łazienkę, basen, saunę i SPA. Mamy w ofercie szeroki wybór mozaik podłogowych - antypoślizgowych. Kolekcja mozaiki PRIMAVERA to elegancja, luksus, przepych i zmysłowość...
Faq

Firma PRIMAVERA HOME funkcjonuje na zasadzie meblowego atelier - wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, oferujemy im niepowtarzalne, unikatowe kolekcje mebli, oświetlenia i akcesoriów wykończeniowych. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i z niezwykłą starannością, aby końcowy efekt zamówienia przerastał jego wszelkie oczekiwania.
Kontakt
Biuro czynne: Pn-Pt 8:00 - 16:00
Dział mebli:
kom +48 536 331 681
basia@primavera-home.com
kom +48 535 352 203
kasia@primavera-home.com
kom +48 570 529 889
sklep@primavera-home.com

Dział mozaiki:
kom. +48 695 896 041
kontakt@primavera-home.com
tel. +48 83 343 38 13


PayPal

facebook instagram Pinterestgoogle +

^
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności » »